Συστήμα πληρωμών αυτόματων πωλητών - Profit - TS

Κερματοδέκτης που επιδέχεται δέκτη κλειδιών και καρτών.
180