Αυτόματος πωλητής αναψυκτικών - Palma B

Ο αυτόματος πωλητής Palma Β αναψυκτικών, νερών κλπ.
101