Συστήματα Τηλεμετρίας( Απομακρυσμένου ελέγχου του μηχανήματος)

Απομακρυσμένος έλεγχος του μηχανήματος. Ενημέρωση του πελάτη στο κινητό ή με e-mail .( Περισσότερα παρακάτω )
1444130491630