Σύνθεση 2 ή 3 Μηχανημάτων Με Κοινό Κερματοδέκτη

sinthesi_me_kermatodekti