Σύνθεση 2 μηχανών snack με κοινό κερματοδέκτη

Σύνθεση 2 μηχανών snack Mistral με κοινό κερματοδέκτη.
synthesi 2 mistral