Συστήματα ασφαλείας αυτόματων πωλητών

Safer system σακούλες περισυλλογής χρημάτων.
169