ENGINE ENGINE ENGINE
Coges_Engine_big__1550043116_38.jpg

ENGINE

Συστήματα πληρωμής

Το σύστημα πληρωμών για αυτόματους πωλητές με τις πιο προηγμένες λειτουργίες.

Ο Engine είναι το πιο ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό σύστημα πληρωμών για αυτόματους πωλητές. Οι πιο προηγμένες λειτουργίες πληρωμών, διαχείρισης πωλήσεων και τηλεμετρίας είναι τοποθετημένες μέσα σε ένα ολοκληρωμένο, πανίσχυρο αλλά και πολύ ευέλικτο σύστημα που μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους αυτόματους πωλητές.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2310 334 578

FAX

2310 326 637

ΚΙΝΗΤΟ

6936 589 089